Coverage Contacts MyTcom Basket
The basket is empty!
Terms Бг En Business
Receive first our news and promotions on your e-mail
line
-->

Terms

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НА ТИ.КОМ АД И ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ТЯХ УСЛУГИ Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между „Ти.ком“ АД и абонатите и потребителите, в сила от 25.05.2018г Условия за достъп до отворен интернет УСЛОВИЯ НА „ТИ.КОМ” АД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА И ИЛИ УСЛУГА ОТ РАЗСТОЯНИЕ в сила от 18.05.2018 г. Интерфейси на устройствата за свързване към 4G LTE мрежата на Tи.Kом ФОРМУЛЯР ЗА УЛЕСНЯВАНЕ УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
ПРАВИЛА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Условия за ползване на абонаментни планове за мобилен достъп до интернет – Start data 30_Unlimited data 200 Ценова листа на оборудване, предоставяно от Ти.ком АД Условия за ползване на абонаментен план за мобилен достъп до интернет – Excellent data 60+60 Условия за ползване на абонаментен план за мобилен достъп до интернет – Unlimited 50 D Условия за ползване на абонаментни планове за мобилен достъп до интернет – Unlimited 30, Unlimited 60, Unlimited 100, Unlimited 200, Unlimited Условия за ползване на абонаментни планове за мобилен достъп до интернет – Start data 20, Start data 60, Unlimited data 100, Unlimited data 300 Условия за ползване на абонаментни планове за мобилен достъп до интернет – Unlimited 30, Unlimited 60, Unlimited 100, Unlimited 200, Unlimited_отстъпки